Uslovi korišćenja

Posetom ili kupovinom na internet prodavnici pertinihobbycenter.rs prihvatate uslove korišćenja koji su navedeni u daljem tekstu. Molimo Vas da ih pažljivo pročitate i upoznate se pravilima koja primenjujemo. Perlica.rs zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja vrši izmene i dopune ovih uslova korišćenja.

Komunikacija elektronskim putem

Kada posetite pertinihobbycenter.rs ili nam pošaljete email poruku, komunicirate sa nama elektronskim putem. Prihvatanjem uslova korišćenja saglasniste ste da sa nama komunicirate elektronskim putem. Naša komunikacija prema vama će biti putem elektronske pošte (e-mail) ili obaveštenju putem telefonskog poziva.

Izjava o zaštiti privatnosti

U ime internet prodavnice pertinihobbycenter.rs obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni internet prodavnice pertinihobbycenter.rs odgovorni su za poštovanje zaštite privatnosti.

Intelektualna svojina

Sadržaj prikazan na ovom sajtu kao što su stranice, dizajnerski element, tekstovi i fotografije su vlasništvo pertinihobbycenter.rs i ne mogu se koristiti bez predhodne saglasnosti dobijene od nas. Sve informacije dostupne na internet stranama isključivo su informativnog karaktera, ne smeju se koristiti u komercijalne svrhe niti distribuirati trećim licima.

Vaš nalog

Ukoliko koristite pertinihobbycenter.rs odgovorni ste za održavanje i poverljivost svog naloga i lozinke. Korišćenjem pertinihobbycenter.rs odgovorni ste za sve aktivnosti koje se dešavaju na vašem nalogu i sa vašom lozinkom. Maloletna lica ne mogu koristiti pertinihobbycenter.rs Perlica.rs zadržava pravo da odbije pružanja usluga, ukine nalog ili otkaže narudžbenicu ukoliko ustanovi da su prekršeni uslovi korišćenja. Lažno predstavljanje, narucivanje ili registracija sa tuđim imenom ili email adresom nije dozvoljena na pertinihobbycenter.rs. Protiv takvih aktivnosti pertinihobbycenter.rs može pokrenuti odgovarajući zakonski postupak.

Opisi proizvoda

Perlica.rs nastoji da sav materijal opiše što je tačnije moguće. Takođe, pertinihobbycenter.rs ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Ako proizvod koji ste kupili odstupa od podataka koji su navedeni na sajtu možete ga reklamirati i vratiti u roku 24h sata od datuma prijema u nekorišćenom stanju i sa kompletnom dokumentacijom koju ste uz njega dobili, a mi ćemo u roku 7 radnih dana vratiti vam vas novac nazad.

Cene proizvoda

Perlica.rs se obavezuje da će prihvatiti svaku cenu po kojoj ste napravili narudžbenicu bez obzira da li se cena proizvoda promenila nakon kreiranja narudžbenice. Perlica.rs ima pravo da otkaže narudžbenicu uz slanje email obaveštenja potrošaču ukoliko je došlo do grube greške prilikom postavljanja cene na sajtu, npr. umesto 100 din navedena cena je 1 din, i sl.

Radno vreme

Online prodavnica pertinihobbycenter.rs radi od 00-24h, 7 dana u nedelji, 365 dana u godini. U slučaju tehničkih problema ili tokom zahvata redovnog održavanja sajt može biti kraći vremenski period nedostupan o čemu ćete biti obavešteni.

Ažuriranje podataka i cena na sajtu

Perlica.rs zadržava pravo da može u svako vreme, bez prethodne najave, promeniti podatke prikazane na bilo kojoj stranici sajta. Posetioci pertinihobbycenter.rs nemaju pravo da jednostrano menjaju uslove korišćenja, a svaka eventualna izmena je nevažeća osim u slučaju da se obe strane saglase pisanim putem.

Ostalo

Delimična ili potpuna neprimenjivost ili nezakonitost određene odredbe ovih uslova korišćenja, neće uticati na punovažnost ostalih odredbi koje ostaju na snazi u celini. Neprimenjiva ili nezakonita odredba će biti zamenjena drugom odgovarajućom odredbom. Saglasni ste da vaša prava i obaveze proistekle iz ovih uslova korišćenja ne možete preneti na treća lica bez izričitog pismenog odobrenja pertinihobbycenter.rs

Proizvod je dodat za poređenje.